Privacyverklaring

In deze privacyverklaring is te lezen hoe TReNT Glasvezel omgaat met het verwerken van persoonsgegevens die worden verzameld door TReNT op haar website.

TReNT Glasvezel

U leest op dit moment de privacyverklaring van TReNT Glasvezel. TReNT Glasvezel is leverancier van een dienstenonafhankelijke glasvezelinfrastructuur dat zich richt op de non-profit en grootzakelijke markt in Nederland. Er zijn situaties waarin uw gegevens door TReNT Glasvezel verzameld worden. Het is daarom goed dat u weet wat daarmee gedaan wordt en hoe u uw wensen rondom uw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als u zich niet prettig voelt omtrent het gebruik van uw gegevens door TReNT Glasvezel, neem dan gerust contact op! Let op: de privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

info@trentglasvezel.nl | 053 711 41 00
Zuiderval 98 | 7543 EZ | Enschede
KVK Nr. 08140878


01.  Persoonsgegevens die TReNT Glasvezel verwerkt

TReNT Glasvezel verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken

·      Voor- en achternaam

·      Adresgegevens

·      Telefoonnummer

·      E-mailadres

·      IP-adres

·      Gegevens over uw surfgedrag

·      Internetbrowser en apparaat type


02. Doel gegevens

Als u ervoor kiest om uw persoonsgegevens te registreren, contact met ons op te nemen of onze website te bezoeken, verzamelen we enkele persoonsgegevens van u. Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door TReNT Glasvezel. Deze worden hieronder toegelicht.

02.1     Het sturen van een nieuwsbrief of per e-mail aanbieden van relevante(re) content

Wanneer u een contact- of aanmeldformulier op onze website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Na afhandeling zullen deze gegevens nog voor de duur van twee jaar worden bewaard. Wij bieden u tevens een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten, diensten en aanverwante zaken. Tevens kan deze nieuwsbrief ook informatie van andere partijen bevatten. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich ook weer kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt, tenzij u daar expliciete toestemming voor hebt gegeven.

02.2     Klikgedrag en bezoekgegevens

TReNT Glasvezel analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren. Gegevens die wij verwerken zijn o.a. uw internetbrowser en apparaat type én gegevens over uw activiteiten op onze website. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van uw website bezoek of de pagina’s die u bezoekt. Wij maken gebruik van software van derden om deze algemene bezoekgegevens te analyseren.

02.3     Postcodecheck

Uw gegevens zullen verzameld worden als u een postcodecheck uitvoert via de postcodetool op onze website. De ingevulde postcode(s) in combinatie met uw huisnummer(s) worden verzameld binnen Google Analytics, HubSpot en ons CMS-systeem. Daarnaast wordt er gevraagd naar enkele benodigde gegevens, zoals uw bedrijfsnaam, naam, e-mailadres en telefoonnummer, om contact met u op te nemen en een aanbod te kunnen doen. 

Alle gegevens worden alleen verwerkt met uw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om u in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers.

02.4     Leadinfo

TReNT Glasvezel maakt gebruik van de leadgeneratieservice van Leadinfo B.V., Rotterdam, Nederland. De tool herkent bedrijfsbezoeken op onze website op basis van IP-adressen en toont ons openbaar beschikbare informatie, zoals bedrijfsnamen of adressen. Bovendien plaatst Leadinfo twee first-party cookies, om het gebruikersgedrag op onze website te evalueren en verwerkt de tool domeinen uit formulierinvoeringen (bijv. "Leadinfo.com") om IP-adressen met bedrijven te correleren en diensten te verbeteren. Meer informatie is beschikbaar op www.leadinfo.com. Op deze pagina: https://www.leadinfo.com/en/opt-out heb je een opt- out-optie. Bij een opt-out worden uw gegevens niet langer door Leadinfo geregistreerd.


03. Met wie delen wij uw persoonlijke gegevens?

De gegevens die TReNT Glasvezel ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

03.1     Verwerkers

TReNT Glasvezel deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst, een aanvraag of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Wij komen met deze partijen in een verwerkersovereenkomst overeen dat zij zorgvuldig met uw gegevens omgaan en zij krijgen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn om hun dienst te verlenen. Deze partijen gebruiken uw gegevens alleen in overeenstemming met de instructies die wij geven en niet voor eigen doeleinden. Wij kunnen uw gegevens bijvoorbeeld doorgeven aan partijen zoals HubSpot. Zij zullen zorg dragen dat u de juiste boodschappen van TReNT Glasvezel ontvangt. Deze partijen zijn “verwerkers” in de zin van de Relevante Wetgeving.

03.2     Webwerf

De website en back-ups van de website worden gehost bij Webwerf. Gegevens die u achterlaat op de website van TReNT Glasvezel zijn op de servers van Webwerf opgeslagen.


04. Opslag periode

Uw gegevens worden voor langere tijd bewaard door TReNT Glasvezel, maar nooit langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren.


05. Cookies die wij gebruiken

TReNT Glasvezel plaatst cookies via haar website. Zie voor meer informatie over de persoonsgegevens die TReNT Glasvezel via de cookies (laten) verwerken, onze cookieverklaring. Bekijk hier ons cookiebeleid.


06. Beveiliging

Er worden van uw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Uw gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door TReNT Glasvezel worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord.

De apparaten die uw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot uw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.


07. Uw rechten

07.1     Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door TReNT Glasvezel en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@trentglasvezel.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen één week, op uw verzoek.

07.2     Recht op het indienen van een klacht

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat TReNT Glasvezel niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat. Dit kan via de volgende link.


08. Plichten

TReNT Glasvezel verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van TReNT Glasvezel via e-mail. Uw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Uw e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan TReNT Glasvezel de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn gegevens die u heeft gedeeld met TReNT Glasvezel met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst uw toestemming voor worden gevraagd.

TReNT Glasvezel behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer TReNT Glasvezel dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van TReNT Glasvezel te beschermen. Daarbij trachten wij altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heeft u toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

info@trentglasvezel.nl | 053 711 41 00
Zuiderval 98 | 7543 EZ | Enschede

----------

Versie 0.1

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op: 31-7-2023

Goed nieuws
U bent een stap dichterbij het meest dynamische glasvezelnetwerk van Nederland. Op uw locatie(s) is namelijk (zakelijk) glasvezel van TReNT beschikbaar. Laat hieronder uw gegevens achter en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op. Of neem zelf contact met ons op via 053 - 711 41 00.
Speciale voorwaarden
Voor uw locatie(s) kunnen wij momenteel geen garanties afgeven. Dit kan komen omdat ons glasvezelnetwerk niet bij u in de buurt ligt of dat er bijzondere omstandigheden zijn. Graag komen wij met u in contact om samen te kijken naar de mogelijkheden. Laat uw gegevens achter en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op of bel met één van onze specialisten op  053 - 711 41 00.
Bedankt voor uw aanvraag. U ontvangt zo spoedig mogelijk een reactie.