Privacyverklaring

Hieronder vindt u de privacyverklaring van TReNT Glasvezel. Hierin wordt omschreven hoe er met uw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door TReNT Glasvezel. Door het gebruik van deze website erkent u en gaat u akkoord met de voorwaarden van deze privacyverklaring.

Inleiding

In deze privacyverklaring leest u alles over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar uw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen uw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vindt u hier ook al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

01. TReNT Glasvezel

U leest op dit moment de privacyverklaring van TReNT Glasvezel. TReNT Glasvezel is leverancier van een dienstenonafhankelijke glasvezelinfrastructuur dat zich richt op de grootzakelijke markt in Oost-Nederland. Er zijn situaties waarin uw gegevens door TReNT Glasvezel verzameld worden. Het is daarom goed dat u weet wat daarmee gedaan wordt en hoe u uw wensen rondom uw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als u zich niet prettig voelt omtrent het gebruik van uw gegevens door TReNT Glasvezel, neem dan gerust contact op!

info@trentglasvezel.nl | 053 711 41 00
Zuiderval 98 | 7543 EZ | Enschede
KVK Nr. 08140878

02. Doel gegevens

Als u ervoor kiest om uw persoonsgegevens te registreren, contact met ons op te nemen of onze website te bezoeken, verzamelen we enkele persoonsgegevens van u. Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door TReNT Glasvezel. Deze worden hieronder toegelicht.

02.1     Abonneren nieuwsbrief

TReNT Glasvezel stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Uw voornaam, achternaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van TReNT Glasvezel. Daarnaast kunt u mondeling of tekstueel gevraagd worden om u aan te melden.

02.2     Contactformulier

Uw gegevens zullen verzameld worden als u contact opneemt met TReNT Glasvezel via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en projectomschrijving.

02.3     Bezoek aan onze website (Analytics)

TReNT Glasvezel analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren. Dit gebeurt met Google Analytics. Gegevens die wij verwerken zijn o.a. uw IP-adres, internetbrowser en apparaat type én gegevens over uw activiteiten op onze website. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van uw website bezoek of de pagina’s die u veel bezoekt.

02.4     Postcodecheck

Uw gegevens zullen verzameld worden als u een postcodecheck uitvoert via de postcodetool op onze website. Dit is/zijn alleen de postcode(s) die u heeft ingevuld (dus niet in combinatie met uw huisnummer) en worden verzameld binnen Google Analytics. Indien u een aanvraag doet, wordt alleen gevraagd om de benodigde gegevens om het gewenste resultaat te kunnen tonen, zoals uw bedrijfsnaam, naam, e-mailadres en telefoonnummer. 

Alle gegevens worden alleen verwerkt met uw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om u in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers.

03. Ontvangers

De gegevens die TReNT Glasvezel ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

03.1     Mailchimp

De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt uw e-mailadres, voornaam, achternaam en bedrijfsnaam opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.

03.2     Webwerf

De website en back-ups van de website worden gehost bij Webwerf. Gegevens die u achterlaat op de website van TReNT Glasvezel zijn op de servers van Webwerf opgeslagen.

04. Opslag periode

Uw gegevens worden voor langere tijd bewaard door TReNT Glasvezel, maar nooit langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren.

04.1     Abonneren nieuwsbrief

Uw e-mailadres, voornaam, achternaam en bedrijfsnaam worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van uw gegevens is voor onbepaalde tijd. U kunt zich namelijk uitschrijven wanneer u maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar info@trentglasvezel.nl.

04.2     Contactformulier

Op het moment dat u contact opneemt met TReNT Glasvezel via mail, dan worden die gegevens die u meestuurt, zoals bijvoorbeeld uw naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen binnen ons CRM systeem. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

04.3       Bezoek aan onze website (Analytics)

De bewaarperiode van Google Analytics is van toepassing op uw gegevens op gebruikersniveau en op gebeurtenisniveau die zijn gekoppeld aan cookies en gebruikers-ID’s. Uw gegevens worden 26 maanden bewaard, daarna worden ze verwijderd van de servers van Analytics.

04.4     Postcodecheck

Op het moment dat u de postcodecheck doet op onze website, dan worden die gegevens die u meestuurt, zoals bijvoorbeeld uw bedrijfsnaam, naam en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden voor onbepaalde tijd bewaard.

05. Cookies die wij gebruiken

TReNT Glasvezel gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

06. Beveiliging

Er worden van uw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Uw gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door TReNT Glasvezel worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord.

De apparaten die uw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot uw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

07. Uw rechten

07.1     Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door TReNT Glasvezel en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@trentglasvezel.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen één week, op uw verzoek.

07.2     Recht op het indienen van een klacht

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat TReNT Glasvezel niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat. Dit kan via de volgende link.

08. Plichten

TReNT Glasvezel verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van TReNT Glasvezel via e-mail. Uw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Uw e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan TReNT Glasvezel de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn gegevens die u heeft gedeeld met TReNT Glasvezel met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst uw toestemming voor worden gevraagd.

TReNT Glasvezel behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer TReNT Glasvezel dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van TReNT Glasvezel te beschermen. Daarbij trachten wij altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heeft u toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

info@trentglasvezel.nl | 053 711 41 00
Zuiderval 98 | 7543 EZ | Enschede

Goed nieuws
U bent een stap dichterbij het meest dynamische glasvezelnetwerk van Nederland. Op uw locatie(s) is namelijk (zakelijk) glasvezel van TReNT beschikbaar. Laat hieronder uw gegevens achter en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op. Of neem zelf contact met ons op via 053 - 711 41 00.
Speciale voorwaarden
Voor uw locatie(s) kunnen wij momenteel geen garanties afgeven. Dit kan komen omdat ons glasvezelnetwerk niet bij u in de buurt ligt of dat er bijzondere omstandigheden zijn. Graag komen wij met u in contact om samen te kijken naar de mogelijkheden. Laat uw gegevens achter en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op of bel met één van onze specialisten op  053 - 711 41 00.
Bedankt voor uw aanmelding, u ontvangt zo spoedig mogelijk een reactie.

Wij optimaliseren deze site met cookies

We gebruiken analytische cookies om u een optimale gebruikerservaring op de website te bieden.

Wij optimaliseren deze site met cookies

We gebruiken analytische cookies om u een optimale gebruikerservaring op de website te bieden.